გარეშე ვიქტორინები

შეგიძლიათ დაარღვიოთ ეს თანმიმდევრული კოდი?
ვიქტორინები

შეგიძლიათ დაარღვიოთ ეს თანმიმდევრული კოდი?

ინჟინრებს უყვართ კოდების გატეხვა და გამოცანების ამოხსნა, მაგრამ შეგიძლიათ ამ კოდის მოგვარება და პროგნოზირება, რა იქნება შემდეგი ხაზი? 29 მაისი, 2016 ინჟინრების უმეტესობას უყვარს თავსატეხების ამოხსნა და მათემატიკის უმაღლესი უნარების ჩვენება ღირსეულ მოწინააღმდეგეებზე. რომ აღარაფერი ვთქვათ, გამოცანებისა და თავსატეხების ამოხსნაზე მუშაობას შეუძლია თქვენი ტვინი მკვეთრი იყოს, და შესაძლოა ესეც დაგეხმაროთ შემდეგ ტესტში.

დაწვრილებით

ვიქტორინები

შეგიძლიათ დაარღვიოთ ეს თანმიმდევრული კოდი?

ინჟინრებს უყვართ კოდების გატეხვა და გამოცანების ამოხსნა, მაგრამ შეგიძლიათ ამ კოდის მოგვარება და პროგნოზირება, რა იქნება შემდეგი ხაზი? 29 მაისი, 2016 ინჟინრების უმეტესობას უყვარს თავსატეხების ამოხსნა და მათემატიკის უმაღლესი უნარების ჩვენება ღირსეულ მოწინააღმდეგეებზე. რომ აღარაფერი ვთქვათ, გამოცანებისა და თავსატეხების ამოხსნაზე მუშაობას შეუძლია თქვენი ტვინი მკვეთრი იყოს, და შესაძლოა ესეც დაგეხმაროთ შემდეგ ტესტში.
დაწვრილებით